NEON COLORNEON COLOR

NEON COLOR LASH

NEON COLOR LASH

   L, J, J+C, B, C, CC, D, L, L+

   0,07 / 0.10 / 0,15

  6mm ~ 18mm

Description

nội dung của sản phẩm

chèn thêm ảnh sp bấm vào thêm media