“C” TYPE LASH“C” TYPE LASH

“C” TYPE LASH

“C” TYPE LASH

 I, J, J+C, B, C, CC, D, L, L+

 0.15 / 0,18

 6mm ~ 18mm

* It is star-shaped thus increasing durability / tightness when connected to the eyelash

Description

nội dung của sản phẩm

chèn thêm ảnh sp bấm vào thêm media